بخشنامه استرداد بليت
با توجه به راه اندازي سامانه استرداد ازتاريخ 26مهرماه96 کليه کنسلي و استردادي فقط از اين طريق سامانه امکان پذير خواهد بود و به درخواستهاي ارسالي از طريق تلگرام معتبر نمي باشد
سایر اعلانات